Danh từ homage là danh từ đếm được hay không đếm được?

Em cứ nghĩ từ homage (sự tôn kính, lòng kính trọng) là danh từ không đếm được, nhưng em mới đọc được 1 quyển sách có câu:

It’s just an homage to his writing.

Vậy homage là danh từ đếm được hay không ạ? Và tại sao nó lại có mạo từ an?

Bình luận
Chấp nhận

Homage là danh từ đếm được bạn ạ, Ví dụ trong tiếng Việt bạn có thể hoàn toàn nói tôi có một lòng kính trọng lớn lao tới các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên học giỏi. Tương tự như vậy trong tiếng Anh:

I pay an great homage to all the children who had a dificult childhood but still achieve great results in their studies.

Còn dùng mạo từ an là do cách phát âm của từ homage có âm H ở đầu là âm câm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm khi nào dùng a và khi nào dùng an ở đây.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.