Có thể dùng mail thay cho email không?

Đã trả lời

Liệu có thể dùng mail me khi muốn nói rằng sending me an email không?

Mail còn có nghĩa nào khác không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Thực tế thì nó đã từng được dùng như thế nhưng về ngữ pháp thì sai (hay nói cách khác nó sẽ không rõ ràng ý).
Ví dụ nếu bạn nói với mình là “mail” cho bạn gì đó, mình sẽ tự hỏi bạn muốn nói gì một hồi rồi mới có thể nhận ra là bạn nói đến email.
Vì vậy, chỉ thêm 1 chữ thôi, hãy dùng “email” để làm rõ câu trả lời bạn nhé.
Tiết kiệm thời gian bằng cách bớt 1 chữ, để người nghe confused hay nói đầy đủ và bạn sẽ có câu trả lời ngay lập tức.
Hai lựa chọn rất rõ ràng rồi đúng không.

Đã trả lời vào 27/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.