Có phải không nên bắt đầu câu với“And” , “But” ,“So” và “Because” không?

Mình thường dùng “but” và “so” để bắt đầu câu chứ không dùng “ and” và “ because”.

Hôm trước, mình nói với bạn mình về chuyện đó thì bạn ấy nói cô giáo tiếng Anh của bạn ấy bảo ngày trước có thể dùng “and”, “so”  và “but”, còn bây giờ những từ đó đã lỗi thời và không nên dùng để bắt đầu câu. Sau đó mình lên Google để search thì không thấy có nguồn tin cậy nào về vấn đề đó.

Vậy nên mình lên đây hỏi các cao thủ tiếng Anh xem có ai có thể nói cho mình quy tắc khi dùng các từ này ở đầu câu không.

Mình xin cảm ơn và hậu tạ vote nha ^^

Bình luận
Chấp nhận

Có một quy tắc các thầy cô giáo thường cho học sinh thuộc lòng là: không nên bắt đầu câu với liên từ kết hợp như: and, or, but, yet, so, for và nor. Nhưng thực ra chẳng có quy tắc ngữ pháp nào như vậy, đơn giản bởi vì quy tắc đó chẳng có ý nghĩa gì. Thực tế, ngay cả nhiều người Anh cũng đồng ý rằng bắt đầu câu với liên từ kết hợp chẳng làm sao cả.

Tuy nhiên, có một lí do tại sao quy tắc đó lại được dạy bởi nhiều người đến thế. Mục đích ở đây là để tránh những câu không hoàn chính như kiểu:

*He went to the store. And bought milk.

Để dễ dàng tránh những câu như thế, người ta đã quyết định cấm dùng liên từ luôn thay vì mất công giải thích tại sao. Đó cũng là lí do tại sao chúng ta có quy tắc đó. Một câu có thể bắt đầu bằng liên từ là câu như ví dụ sau:

He went to the store. And having seen the milk, he bought it.

Với từ because, lỗi sai cũng như thế:

*He went to the store. Because he was hungry.

Giống như liên từ kết hợp, bạn cũng có thể bắt đầu câu bằng because, nhưng cần phải tránh lỗi câu không hoàn chỉnh. Câu sau là một câu dùng because ở đầu được chấp nhận:

Because he was hungry, he went to the store.

Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Cho mình bổ sung đáp án của bác lầu trên nhé:

Còn có một lí do khác khiến giáo viên không muốn bắt đầu câu  với liên từ.  Trong khi nói, mọi người có xu hướng bắt đầu mỗi câu bẳng cùng một liên từ.

( Trước đó, người ta hay dùng and, nhưng sau đó mình thấy hay dùng so hơn )

Những từ đó được gọi là  discourse marker ( tạm dịch: từ nối ). Nó được dùng với 2 mục đích: một là để đánh dấu trong lời nói những vấn đề tiếp theo, hai là cho người nói them thời gian để nghĩ và nói câu tiếp .

Nhưng trong văn viết không cần những từ như thế, do đó các giáo viên không muốn học sinh dùng từ đó. Cách dễ nhất là tạo ra quy tắc không được bắt đầu câu bằng liên từ.

Quy tắc trên được tạo ra phục vụ cho công tác giảng dạy. một khi bạn đã thành thạo tiếng Anh rồi thì bạn không cần quan tâm đến quy tắc đó nữa, bạn có thể bắt đầu câu bằng liên từ nếu bạn thích.

Đã trả lời vào 19/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.