Có phải cụm “take a second” có cùng nghĩa với “take a second look”?

Đã trả lời

Các bạn cho mình hỏi cụm từ “take a second” trong đoạn trích dưới thiếu danh từ “look” có đúng không?

“This one drives me insane, and it’s become extremely common among bloggers. All it takes to avoid this error is to take a second and think about what you’re trying to say.”

Liệu cách dùng như trên có phải là một kiểu viết lược bớt danh từ đang phổ biến trong tiếng Anh không?

Bình luận
Chấp nhận

Cụm từ “take a second” ở đây có nghĩa là “dành ra một khoảng thời gian ngắn” (có tính tượng trưng là a second = 1 giây), tương đương ở tiếng Việt là bỏ ra mấy phút, mấy giây. Ở đây KHÔNG có sự lược bớt danh từ nào cả.

Bản thân cụm từ “take a second” cũng đã là một thành ngữ, cách nói để nhấn mạnh mức độ nhanh chóng, dễ dàng để thực hiện một công việc gì đó mà nó lại mang lại lợi ích lớn. Nó thường được dùng để khuyến khích một ai đó làm một công việc gì đó mà họ không thực sự muốn làm. Giống như trong đoạn ví dụ trên nó có ý là người tác giả nên dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều mình cần nói trước để tránh phạm phải sai lầm không cần thiết.

Còn cụm từ “take a second look” lại có nghĩa hoàn toàn khác. Nó có nghĩa là “xem lại”, “kiểm tra lại”.

Đã trả lời vào 14/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.