Có nên dùng “And” , “But” ,“So” và “Because” để đặt ở đầu câu không?

Em thường dùng “but” và “so” để bắt đầu một câu nhưng chưa dùng “and” và “because” bao giờ.
Tuy nhiên, hôm nay em thấy bạn em bảo là không được dùng mấy từ trên để đứng ở đầu câu. Trong khi ngày xưa giáo viên dạy thêm tiếng Anh cho em thì nói là được dùng.

Em có tìm thử trên google nhưng không tìm được câu trả lời nào cảm thấy tin tưởng được.
Mọi người giúp em với ạ.

Bình luận

Because thường dùng như một từ để tóm tắt lại cả 1 câu vừa được nhắc tới, vì vậy tránh đặt ở đầu câu.

Đã trả lời vào 25/02/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.