Có gì khác nhau giữa “in order to”, “so as to” và “so that”?

Đã trả lời

Các anh/chị cho em hỏi liệu có sự khác nhau nào giữa “in order to”, “so as to” và “so that” không ạ? Liệu có gì khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ trong các cụm từ này không? Em thấy chúng được dùng thay thế lẫn nhau, nhưng em không chắc là có đúng không.

Bình luận
Chấp nhận

Các cụm từ này khá là tương đồng. Tuy nhiên, theo bbcwordforum thì:

  • in order toso as to  thì formal hơn so that và được sử dụng trước các động từ như know, seem, understand:… I asked in order to know….
  • so that không formal bằng và thường được rút gọn thành so trong các trường hợp informal. Nó cũng thường được dùng với các động từ khuyết thiếu như can … so that I can …
  • so thatin order to cần có chủ ngữ/động từ: … I did this so that I could…

Kết quả trên Google Ngrams đối với tiếng Anh-Mỹ (đỏ = so that, xanh = in order to, da cam = so as to):

enter image description herevà đối với Anh-Anh:

enter image description here

Có lẽ không có sự khác biệt gì đáng kể giữa việc sử dụng các cụm từ này trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ cả :)

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.