Cho mình hỏi câu này có nghĩa là gì vậy?

Honey bees like ordered societies.

Mình đã tra trên từ điển society là hội hay đoàn thể,  ordered là ngăn nắp nhưng mình không biết dịch ra sao.

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.