cho em hỏi câu này được không ạ?

Đã trả lời

cho em hỏi câu này được không ạ? Cách để hỏi “Bạn cũng vậy à?” trong tiếng anh là như thế nào ạ. Ví dụ như là mình nói rằng mình đang học tiếng anh. Bạn cũng vậy à? 

Em cảm ơn nhiều lắm ạ

Bình luận
Chấp nhận

Nếu là mình thì sẽ nói là “You too, right?” nhưng thế này thì hơi informal.

Đã trả lời vào 11/08/2019
Bình luận

Mình cũng đồng ý với bạn Alex trên nhưng mà trong tính chất casual (thông thường, hằng ngày thôi). Mình nghĩ bạn có thể hỏi là “How about you?” (Còn bạn thì như thế nào í!)

Đã trả lời vào 06/06/2020
Bình luận

Are you studying English like me?

Đã trả lời vào 18/08/2020
Bình luận

You too?

Đã trả lời vào 22/08/2020
Bình luận

You too, right?

 
Đã trả lời vào 28/08/2020
Bình luận

You too is a right way to answer

Đã trả lời vào 08/12/2022
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.