‘china restaurant’ hay ‘chinese restaurant’?

Đã trả lời

Mình cảm thấy rất mơ hồ về 2 từ này, mình hay dùng từ thứ 2 hơn nhưng lại thấy từ thứ nhất xuất hiện trong nhiều trường hợp hơn.

Theo cài bạn thì dùng từ nào đúng hơn?

Bình luận
Chấp nhận

Chinese restaurant là cụm từ đúng

Không có cụm từ nào là china restaurant. Nếu bạn gặp phải cụm từ này là do họ viết sai đấy

Tuy nhiên nếu  China Restaurant là tên của 1 nhà hàng thì dùng đc, vì lúc này nó là danh từ riêng rồi

VD:

We had dinner at a Chinese restaurant.

We had dinner at China Restaurant.

Đã trả lời vào 19/09/2017
Bình luận

Khi mô tả 1 nhà hàng, bạn sử dụng 1 tính từ. Do đó, tính từ  Chinese  sẽ để miêu tả nhà hàng. Giống như  Indian RestaurantThai Restaurant,…

China trong trường hợp này là 1 danh từ nên nó không phù hợp với cụm từ này (Mặc dù China còn có nghĩa khác: là tính từ mô tả một thứ gì đó làm từ ceramic)

Có một cách khác mô tả nhà hàng sử dụng cụm danh từ hơn là một tính từ. Đó là khi nhà hàng phục vụ một món đặc biệt, chứ không phải phong cách của món ăn. Ví dụ: Burger Restaurant, Pizza Restaurant.

Đã trả lời vào 19/09/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.