Câu sau có vấn đề về ngữ pháp hay không?

Đã trả lời

Mình đọc quyển The Cambridge Companion to Anselm, tác giả Brian Davies, Brian Leftow thấy có đoạn sau:

What Anselm describes himself as looking for here he believed he had found when reflecting on the idea that God is “something than which nothing greater can be thought” (aliquid quo maius nihil cogitari potest).

Theo mình thì đoạn in đậm có phần trúc trắc và mình không nghĩ là “something than which” lại đúng. Có lẽ nên viết là “something OTHER than which” thì mới đúng? Các bro thấy sao?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn chỉ tập trung vào phần in đậm mà không để ý đến chủ ngữ và cấu trúc của toàn bộ mệnh đề bắt đầu từ “God is”. Nếu viết lại mệnh đề này thành 2 mệnh đề tách rời thì bạn sẽ thấy rõ hơn:
God is something than which nothing greater can be thought
= [ God is something ] + [ Nothing greater than (that thing) can be thought ]

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.