Cách dùng “not” phủ định cho cả một cụm từ!!!!

Đã trả lời

Để phủ nhận cả cụm từ, ta dùng ‘not” đứng đầu câu như “Not having heard the news, he had no idea what was going on.” Liệu có thể dùng “not” ở vị trí khác trong câu mà không làm thay đổi ý nghĩa câu không? Ví dụ: “Having not heard the news, he had no idea what was going on.”
Câu trên là sai hoàn toàn, hay chỉ được dùng trong văn nói?

Bình luận
Chấp nhận

Cả 2 cách dùng trên theo mình đều ổn (mình vẫn nghe thấy và dùng như vậy thường xuyên).

Đối với câu 2″Having not heard …” cho mình cảm giác có một chút gì đó nhấn mạnh hơn (rằng bạn thực sự đã không nghe thấy bất kỳ tin tức gì).

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.