“be in red” hay “be in the red”

Đã trả lời

Có ai giải thích hộ mình tại sao “the” có trong câu này mà không có trong câu khác không? đây là câu mình xem được trên Crash Course Astronomy:

Hydrogen glows most strongly in the red.

Kate was dressed in black that day.

Mình thực sự băn khoăn không biết tại sao “the” được dùng trong câu đầu tiên mà câu sau lại không có. Cả 2 câu đều do người bản ngữ nói. Vậy sự khác nhau ở đây là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Trong câu đầu tiên, người nói đề cập đến việc các tinh vân được phân loại dựa vào thành phần của các hạt khí. Nhờ quang phổ thiên văn sử dụng phổ ánh sáng khả kiến ​​để xác định hạt nào phát ra ánh sáng. Nếu ánh sáng phát ra màu đỏ trong quang phổ ánh sáng, họ có thể suy luận rằng hydro có thể tạo ra 1 số tinh vân.

Việc sử dụng mạo từ xác định ở đây do mệnh đề đề cập đến phổ ánh sáng khả kiến. có thể thay đổi câu 1 chút để thêm nệnh đề như “hydrogen glows most strongly in the red [part of the light spectrum].”

Câu thứ 2 không dùng mạo từ xác định vì nó đề cập đến 1 thứ không rõ ràng về quần áo, không mang tính duy nhất như phổ ánh sáng ở câu 1. Có thể viết câu thành “Kate was dressed in black clothes that day” để nhấn mạnh hơn màu đen để chỉ quần áo nói chung chứ không cụ thể

Đã trả lời vào 09/04/2018

Cảm ơn bạn đã giải thích

vào 03/09/2020.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.