“as rich as him”, “as rich as he” hay “as rich as he is”?

Đã trả lời

1) I’ve never met a man as rich as him.

2) I’ve never met a man as rich as he.

3) I’ve never met a man as rich as he is.

Các bạn cho mình hỏi câu nào trong 3 câu trên đúng ngữ pháp và tại sao? Ngoài ra, làm thế nào để xác định chủ ngữ với tân ngữ của câu này??

Không liên quan nhưng cách nói tự nhiên và ngắn gọn là “I’ve never met someone so/that rich.”

vào 12/06/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Câu gốc của 3 câu này là câu sau:

I have never met a man who is as rich as he is rich.

Câu trên nghe hơi lạ vì không tỉnh lược – cắt bỏ các từ lặp lại hoặc không cần thiết trong câu. Cách tỉnh lược đơn giản nhất là bỏ từ “rich” vì bị lặp:

I’ve never met a man who is as rich as he is.

Ta cũng có thể bỏ “who is”, thành câu thứ 3:

3) I’ve never met a man as rich as he is.

Bây giờ nếu xem lại câu gốc, có 2 từ “is” nên ta có thể bỏ “is” để tránh bị lặp:

I’ve never met a man who is as rich as he.

Bỏ “who is” sẽ được câu 2:

  1. I’ve never met a man as rich as he.

Với cách tỉnh lược trên, nhiều người sẽ cảm thấy không đúng ngữ pháp với câu 2, vì “he” ở cuối câu, do đó họ chuyển thành câu 1:

  1. I’ve never met a man as rich as him.

Trong các cuộc hội thoại bình thường có thể dùng cả 3 câu. Tuy nhiên, trong văn viết, câu 3 được dùng nhiều nhất, câu 2 ít thấy – chủ yếu trong văn thơ. Trong khi đó, câu 1 rất hiếm khi được dùng trong văn viết, chứng tỏ câu 1 không được chấp nhận rộng rãi trong văn viết

Trong thực tế, câu 3 có thể dùng trong bất kì trường hợp nào, câu 2 dùng trong văn thơ ( đặc biệt tiểu thuyết lịch sử), câu 1 có thể chấp nhận nếu xuất hiện trong đoạn hội thoại của tiểu thuyết

Đã trả lời vào 12/06/2017
Bình luận

Cả 3 câu trên đều đúng, mặc dù một số người sẽ cho rằng câu 2 đúng và trang trọng nhất

I’ve never met a man as rich as he

Cách dùng đại từ nhân xưng he dễ nghe hơn, nghe có vẻ “Anh” hơn nên đúng nhất
Phần lớn người bản ngữ sẽ dùng tân ngữ:

I’ve never met a man as rich as him.

Sử dụng động từ ở cuối câu như câu dưới là đúng ngữ pháp, nhưng một số người lại cho là nó bị thừa

I’ve never met a man as rich as he is.

 

Đã trả lời vào 12/06/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.