“all your women” nghĩa là gì?

Đã trả lời

Tớ có đọc được 1 đoạn hội thoại của 1 người quản giáo nói với người giám thị:

Goddamn it, we’re gonna get one thing straight. I don’t work for you. You may have worked here for many years and done all manner of things, and I suppose that’s because you’re a hard worker. Most of you people are. All your women keep your little bungalows clean, sweep off the dirt floors- keep the papooses in order and all- but I’m my own boss, all right?

“all your women” ở đây có nghĩa là gì hả  các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Có vẻ như người nói muốn ám chỉ phần lớn những người quản giáo khác đều đã có vợ hoặc bạn gái ở nhà ( và những người phụ nữ này làm các công việc gia đình trong khi người chồng/bạn trai của họ đi làm )

Đã trả lời vào 24/06/2017
Bình luận

Cách nói của người quản giáo có vẻ mang hơi hướng phân biệt chủng tộc ( cụm từ “you people”). Ý của người đó là:

Most of you people are [hard workers].

Trong ngữ cảnh này, cụm từ “All your women” nghĩa là tất cả những người phụ nữ thuộc về một sắc tộc cụ thể. Từ “papooses” thường được dùng để chỉ trẻ em người Mỹ gốc Ấn, tuy nhiên cũng có thể người đó chỉ đang muốn nói về những người phụ nữ Mỹ bản địa

Tóm lại là anh ta đang sử dụng từ ngữ có ý xúc phạm, những từ như “ you people”, “papooses” và “ your women” không nên dùng trong các cuộc hội thoại thông thường

Đã trả lời vào 24/06/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.