“A lot” hay “Much” dùng với từ “Work”

Đã trả lời

Có một câu như thế này trong bài kiểm tra của em:

He doesn’t have ……… work to do.

1.Many
2.Much
3.A lot of

Chọn 1,2, hay 3 ạ? Tại sao vậy ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Trong trường hợp này, câu trả lời sẽ là “much”, lý do là:  Much, many với danh từ. Chúng ta dùng much với danh từ không đếm được số ít và many với số nhiều.

Ví dụ:
– I haven’t got much change. I’ve only got a ten euro note.
– Are there many campsites near you?
– Apparently a lot of is informal and shouldn’t be used in this case.

Nếu bạn muốn biết thêm và much, many, a lot of, tham khảo link sau:
http://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Cả 2 “a lot” và “much” đều đúng, tuy nhiên mình hay dùng “much” và cũng thấy nhiều người dùng “much” hơn.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.