Yếu tố quyết định phòng gym có hiện banner không?

Trong khu vực của em, hiện tại đang có 3 phòng gym Mystic, chỉ có 2 phòng hiện banner còn phòng kia không thấy đâu.

Yếu tố quyết định phòng gym có hiện banner không?

Yếu tố quyết định phòng gym có hiện banner không?

Yếu tố quyết định phòng gym có hiện banner không?

Có bác nào biết yếu tố nào quyết định việc phòng gym có hiện banner của team chiếm được nó không?

Đã hỏi vào September 9, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Theo như lượm lặt của mình từ các bình luận trên các diễn đàn thì có vẻ 1 phòng gym sẽ hiện banner nếu tổng số CP của các Pokemon trong phòng gym đó lớn hơn 8000.

1 số bình luận nhé:

  • “ Tớ vừa mới tìm kiếm các gym đang hoạt động quanh mình, có vẻ như banner chỉ hiện ra khi tổng số CP của Pokemon phòng thủ lớn hơn một con số nào đó. Có 2 phòng gym mà tớ có thể nhìn được với chỉ 3 Pokemon trong đó, 1 có banner, còn lại ko có.

         Có banner:

        2985+2682+2882=8549 CP

        Dragonite, Gyarados, Snorlax

        Không có banner:

        2992+2362+1686=7040 CP

        Tyranitar, Rhydon, Gyarados”

  • “ Chỗ mình có 1 phòng gym không hiện banner khi có 3 Pokemon trong đó: Rhydon 2744, Snorlax 1884, Gyarados 2098 = 6726.

                 Nhưng khi em thứ 4 được thêm vào Vaporeon 2079 khiến tổng lên đến 8805thì banner hiện ra”

  • “2 phòng gym cạnh chỗ mình đều không hiện banner với tổng CP là 5286 (2 người chơi) và 7551 ( 3 người chơi)
  • “Tớ mới chiếm được phòng gym với 4 Pokémon với tổng CP là 8100 và có hiện banner, nhưng giờ số CP giảm xuống còn 7800 với 4 Pokémon giống trước đó nhưng banner đã biến mất rồi”

 

Đã trả lời vào September 9, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.