Xếp hạng Steam là gì và công dụng của nó?

Đã trả lời

Vừa mới phát hiện ra là Steam cũng có xếp hạng các mẹ à, và của tui cái này là 0.6:

screenshot

Cơ mà . cái gì 0.6 mới được chứ?  0.6 là tốt hay xấu nhể? Tui có nên nhục như con trùng trục vì đã đăng cái ảnh chụp màn hình này không?

Bình luận
Chấp nhận

Xếp hạng Steam liên quan đến lượng thời gian bạn chơi trong vòng 2 tuần gần đây nhất. Thang điểm của nó trải dài từ 0, nếu bạn không chơi tí nào cho đến 10 nếu bạnđã chơi nhiều hơn 32 giờ.

Đây là bảng giải thích cơ chế tính xếp hạng và tên gọi cho mỗi loại hạng (cái mà đã không còn hiển thị vì  vài lí do nào đó) từ Steam.

 r = 10  EAGLES SCREAM!       h ≥ 32.0
9 ≤ r < 10  Still not 10    28.8 ≤ h < 32.0
8 ≤ r < 9  COBRA KAI!     25.6 ≤ h < 28.8
7 ≤ r < 8  Wax on, Wax off   22.4 ≤ h < 25.6
6 ≤ r < 7  Oooh! Shiny!    19.2 ≤ h < 22.4
5 ≤ r < 6  Halfway Cool    16.0 ≤ h < 19.2
4 ≤ r < 5  Master of Nothing  12.8 ≤ h < 16.0
3 ≤ r < 4  Shooting Blanks   9.6 ≤ h < 12.8
2 ≤ r < 3  Nearly Lifeless   6.4 ≤ h < 9.6
1 ≤ r < 2  El Terrible!     3.2 ≤ h < 6.4
0 ≤ r < 1  Teh Suck       0.0 ≤ h < 3.2

Nếu mình đối chiếu với bảng đúng thì Steam của bạn được xếp ở mức “Teh Suck“.

Đã trả lời vào August 25, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.