Việc tiến hóa Pokemon với giới tính khác có nhận được điểm kinh nghiệm không?

Đã trả lời

Khi 1 Pokemon tiến hóa thành 1 entry mới trong Pokedex, 500 điểm kinh nghiệm sẽ được tặng cho top 500 người chơi đã tiến hóa thành công Pokemon. Có thể kiếm được điểm kinh nghiệm này khi tiến hóa giới tính khác cho cùng loại Pokemon không? Với 1 cái bóng trong nút tiến hóa?

Đã hỏi vào February 13, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không được bạn nhé. Bạn chỉ nhận được 500 điểm kinh nghiệm cho lần đầu tien bắt được hay tiến hóa được 1 pokemon, bất kể giới tính. Bạn sẽ không nhận được 500 điểm kinh nghiệm cho mỗi biến thể của 1 pokemon, bởi vì chúng đều thuộc 1 loài.

Như trường hợp dưới đây, mình chỉ tiến hóa Gastly thành 1 Haunter lần đầu tiên kể từ khi Pokedex cập nhật:

RE: Việc tiến hóa Pokemon với giới tính khác có nhận được điểm kinh nghiệm không?

RE: Việc tiến hóa Pokemon với giới tính khác có nhận được điểm kinh nghiệm không?

RE: Việc tiến hóa Pokemon với giới tính khác có nhận được điểm kinh nghiệm không?

RE: Việc tiến hóa Pokemon với giới tính khác có nhận được điểm kinh nghiệm không?

Đã trả lời vào February 13, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.