vì sao người khác phá mình trong khi mình đang bắn hản hoi mà bị phạt 7 ngày (vì người đó đứng trước lên mới bắn vào)

NGƯỜI KHÁC PHÁ MÀ MÌNH LẠI BỊ PHẠT

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.