Vận tốc tối đa của một con cừu?

T đang muốn tìm ra một cơ chế thời gian khác trong Minecraft; T thiết kế một cái bẫy và đang tìm cách để vận hành nó.

T định cho một con cừu rơi từ khối có độ cao n xuống để nhờ đó mà trì hoãn được chút ít thời gian trước khi cái bẫy kích hoạt. Việc này đòi hỏi phải căn thời gian thật chính xác, chỉ có điều t không biết cơ chế rơi trong game hoạt động như thế nào:  Có hay không xuất hiện gia tốc, và rơi với tốc độ bao nhiêu (Việc này tất nhiên sẽ khác đi nếu dùng gà để thí nghiệm).

Vậy nên ai ở đây có thì làm ơn cho t số liệu cụ thể với: thời gian để 1 con mob rơi xuống và chạm vận tốc tối đa; con mob ấy khi rơi xuống với vận tốc tối đa thì tương đương với bao nhiêu block trên giây?

Nếu có số liệu đối với gà thì càng tốt ạ.

Bình luận

Tốc độ rơi trong Minecraft đã được ghi trên wiki:

 Mỗi tích tắc (1/20 giây), tốc độ theo chiều dọc của người chơi không biết bay và các mob sẽ  giảm đi (chuyển động hướng lên giảm, chuyển động hướng xuống tăng) khoảng 0,08 khối mỗi tích tắc (1,6 m / s), sau đó nhân với 0,98. Điều này tạo nên vận tốc 3,92 khối (block) mỗi tích tắc, hay 78,4 m / s.

 Vận tốc tối đa

Như đã nêu ở trên, vận tốc tối đa trong Minecraft là 78,4 m / s, nhưng tốc độ này thì người chơi sẽ không thể đạt được trong Survival Mod.

Bởi không gian trong Mod này không đủ cao để đạt được vận tốc tối đa: Rơi từ layer 256 xuống đất mất khoảng 5,5 giây, tương đương c 3,5 khối mỗi tích tắc (70 m / s).

Trong Creative Mod thì người chơi có thể bay cao hơn, và tất nhiên là sẽ có khả năng đạt được vận tốc tối đa.

Gia tốc

Gia tốc không được nhắc đến trên wiki, tuy nhiên người chơi có thể quan sát sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong đồ thị dưới đây. Biểu đồ này được tạo ra dựa trên công thức:

v(t) = (0.98t – 1) × 3.92

RE: Vận tốc tối đa của một con cừu?

Có thể nhận thấy rằng gia tốc không giữ nguyên mà giảm xuống dần theo thời gian

Sử dụng biểu đồ  trên, ta có thể tính ra số thời gian cần thiết để đạt vận tốc tối đa. 

10% vận tốc tối đa (0.392 khối/tích tắc) : ≈ 5 tích tắc (0.4 giây)

50% vận tốc tối đa (1,96 khối / tích tắc): ≈ 35 tích tắc (1,75 giây)

75% vận tốc tối đa (2,94 khối / tích tắc): ≈ 69 tích tắc (3,45 giây)

99% vận tốc tối đa (3,8808 khối / tích tắc): ≈ 228 tích tắc (11,4 giây)

100% vận tốc tối đa (3,92 khối / tích tắc): ≈ 672 tích tắc (33,6 giây)

Thí nghiệm đối với gà:

Vì không thể tìm thấy số liệu nào về tốc độ rơi của gà nên mình quyết định tạo riêng một thiết bị để tự kiểm tra. Thiết bị này bao gồm 10 khối xếp thẳng đứng cùng một tấm áp lực đặt dưới cùng, thêm một đèn Redstone. Ngay khi ấn nút thì mình bắt đầu tính giờ, và sẽ ngừng khi thấy đèn được bật lên. Kết quả đạt được: v (t) = (0.98t – 1) × 3.92

RE: Vận tốc tối đa của một con cừu?

Thí nghiệm này đã được thực hiện với ba con gà khác nhau để đảm bảo cho ra số liệu chính xác:

Lần 1: 5,0 giây

Lần 2: 4,9 giây

Lần 3: 5,1 giây

Vậy trung bình trong 5 giây, một con gà sẽ rơi xuống với độ cao tương đương 10 khối. Sử dụng các công thức về tốc độ, ta  có thể tính được tốc độ rơi của một con gà:

tốc độ = khoảng cách / thời gian

tốc độ = 10/5

tốc độ = 2 m / s

Suy ra tốc độ rơi của một con gà là 2 m / s.

Ở một thí nghiệm khác, mình nâng độ cao của thiết bị lên đến 50 khối:

RE: Vận tốc tối đa của một con cừu?

Mình vẫn hẹn giờ giống như ở thí nghiệm trước và thu được kết quả: 

Lần thử 1: 25,0 giây

Vì lần thử nghiệm đầu tiên đã đạt kết quả chính xác là 25 giây nên mình thấy không cần thiết phải thử thêm nữa.

tốc độ = khoảng cách / thời gian

tốc độ = 50/25

tốc độ = 2 m / s

Lưu ý: Mình nhận ra ngay sau khi bắt đầu rơi vật thí nghiệm sẽ đạt được vận tốc tối đa khi thử nghiệm với  gà European.

 Và tất nhiên, không có động vật nào bị hại trong quá trình thí ngiệm 😉

RE: Vận tốc tối đa của một con cừu?

 

 

 

 

Đã trả lời vào July 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.