Tỷ lệ berry rơi xuống khi quay 1 PokéStop?

Theo như 1 số thông tin tớ biết, tỷ lệ berry rơi xuống là khoảng 7.5%, nhưng có ai biết tỷ lệ giữa Razz Berry, Nanab Berry và Pinap Berry không?

Bình luận
Chấp nhận

Dựa trên hơn 23700 vật phẩm rơi xuống, người ta nhận thấy tỷ lệ berry rơi xuống tăng lên trong thế hệ 2 và có nhiều berry mới. dưới đây là tỷ lệ ước tính :

RE: Tỷ lệ berry rơi xuống khi quay 1 PokéStop?

Theo bảng trên, tỷ lệ giữa các berry sẽ là :

  • Razz Berry : 53%
  • Nanab Berry : 25%
  • Pinap Berry : 22%

 

Đã trả lời vào March 30, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.