Trong Pokemon Go có STAB cho trận đánh trong gym không?

Đã trả lời

Trong loạt trò chơi trước đó, có 1 cái gọi là STAB ( thưởng khi dùng đòn tấn công cùng hệ). Một Pokemon của 1 hệ nhất định sẽ nhận được thưởng thêm (+50%) khi sử dụng đòn cùng hệ.

VD: 1 Pokemon hệ lửa sử dụng đòn hệ lửa sẽ tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn so với 1 Pokemon không phải hệ lửa dùng đòn lửa, hoặc 1 Pokemon hệ lửa mà dùng đòn hệ khác.

Thế trong Pokemon Go có STAB không hả các bạn?

Đã hỏi vào September 16, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Có đó, nhưng chỉ được 1.25x thôi. dưới đây là file protobuf đã được giải mã:

 

Items {
TemplateId: "BATTLE_SETTINGS"
BattleSettings {
RetargetSeconds: 0.5
EnemyAttackInterval: 1.5
AttackServerInterval: 5
RoundDurationSeconds: 99
BonusTimePerAllySeconds: 10
MaximumAttackersPerBattle: 20
SameTypeAttackBonusMultiplier: 1.25
MaximumEnergy: 100
EnergyDeltaPerHealthLost: 0.5
DodgeDurationMs: 500
MinimumPlayerLevel: 5
SwapDurationMs: 1000
}
}

 

 

 

Đã trả lời vào September 16, 2016
Bình luận

Theo như nhiều bằng chứng thì có STAB trong game, nhưng nó không được thưởng cao như các game trước đó:

siêu hiệu quả: x1.25

không mấy hiệu quả: x0.75

STAB: x1.25

Đã trả lời vào September 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.