Trong Minecraft thì cưỡi heo vào những ngày giông bão liệu có mạo hiểm không?

Đã trả lời

Tình hình là mình rất thích cưỡi heo (có dùng yên nhé) đi chơi vào những ngày có bão. Cơ mà liệu con heo của mình mà bị sét đánh thì có sao không?

Bình luận
Chấp nhận

Nếu là heo thì dù bạn có cưỡi nó hoặc là có trang bị yên cưỡi hay không, thì khi bị sét đánh trúng vẫn biến thành Zombie Pigman (loại trung lập) nhé.

pig
saddled
inside of pigzombie head
pigzombie

Đã trả lời vào July 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.