Thời tiết gió mạnh trong Pokemon GO

Mấy này trước có gió mạnh trong Pokemon GO nhưng mình không thấy phần thời tiết “Windy” hiện lên trên thanh thời tiết

Có phải những vệt màu trắng (bên tay phải) trong ảnh là dấu hiệu cảu gió? Hay đó chính là thanh thời tiết cho gió, hay là gió chưa đủ mạnh để có thể nhìn thấy?

Thời tiết gió mạnh trong Pokemon GO

Đã hỏi vào February 13, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Những vệt đó chính là để chỉ gió mạnh đó. Mọi loại hình thời tiết đều có chỉ báo trên bản đồ như hình dưới đây:

RE: Thời tiết gió mạnh trong Pokemon GO

Đã trả lời vào February 13, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.