Thời gian Pokemon ở tại phòng gym có ảnh hưởng số điểm phòng gym nhận được không?

Đã trả lời

Khoảng thời gian 1 Pokemon ở tại phòng gym có liên quan đến số điểm mà phòng gym đó nhận được không?

Giả sử tớ có 2 Pokemon ở 2 phòng gym khác nhau. Cả 2 phòng gym đều có hạng như nhau.

Khi có ai đó đánh bại Pokemon của tớ, tớ có kiểm được kinh nghiệm phòng gym ( đi cùng với tối đa 50 coin 1 ngày) nào không?

Nếu như Pokemon A ở trong phòng gym trong 5 giờ, Pokemon B ở trong phòng gym 10h, liệu tớ có nhận được nhiều kinh nghiệm phòng gym tại phòng B hơn phòng A không?

Đã hỏi vào February 10, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Pokemon của bạn sẽ kiếm được 1 kinh nghiệm phòng gym cho mỗi phút ở trong phòng gym đó.

Do đó, Pokemon A trong phòng gym 5 tiếng sẽ nhận được 300 điểm kinh nghiệm phòng gym, và Pokemon B, với 10 tiếng, sẽ nhân được 600 kinh nghiệm phòng gym.

Điểm kinh nghiệm phòng gym được dung khi chuyển huy hiệu phòng gym từ đồng sang bạc, hoặc vàng.

Khi Pokemon bạn bị mệt trong trận chiến, bạn sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm nữa, và không có bonus nào nếu Pokemon bị đánh bại.

Đã trả lời vào February 10, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.