“Team collision” trong CS:GO nghĩa là gì?

Đã trả lời

Khi tham gia các trận khác nhau trong Counter Strike: Global Offensive, mình thấy một số trận có bật Team collision còn số khác thì lại tắt. Giữa bật và tắt mình không thấy có gì khác nhau cả.

Vậy trong CSGO thì  “Team collision” nghĩa là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Team clllision xác định liệu bạn có thể đi qua đồng đội được không.

Nếu team collision bật, đồng đội của bạn sẽ hành động giống như kẻ địch khi bạn khi bạn tiếp xúc với họ, tức là, họ có thể chặn cửa và cũng có thể làm tương tự với thân thể họ.

Nếu team collision tắt, thì bạn sẽ có thể thoải mái đi qua đồng đội.

Lựa chọn này chủ yếu để chống cố tình kích thích hoặc quấy rối, để ta không thể cố tình chặn cửa để ngăn đồng đội khỏi việc không xuất hiện. Nó cũng liên quan đến vấn đề chiến thuật nữa, vì bạn không thể nhét một loạt các người chơi trong một vị trí nếu team collision được bật.

Hãy nhớ rằng phía kẻ địch sẽ luôn luôn có team collision được bật.

Đã trả lời vào September 1, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.