Tại sao Steam tải lên các trò chơi với tham số tùy chọn?

Đã trả lời

Mình đang thử vào server Mod Garry của bạn mình và Steam thông báo rằng Mod Garry đang khởi động với các tham số tùy chọn. Mình không biết tại sao, và hỏi bạn thì bạn ấy cũng không biết.

Code nó định chạy là:

+connect p2p:(1 dãy số dài ở đây).

Chính xác thì nó có nghĩa gì ? mình có cần quan tâm không ? vì hiện tại, mình chưa kết nối.

Mình định vào game Borderlands 2 của 1 người bạn khác thì cũng bị tương tự.

Nó định chạy code :

+connect_lobby (1 dãy số dài ở đây)

Hay là Steam đang định hiển thị 1 thứ gì mà bình thường không có ?

 

Đã hỏi vào December 27, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Hoàn toàn bình thường thôi. Steam cần biết nếu bạn có ý định tham gia với bạn của bạn. các tham số này sẽ cho phép bạn kết nối vào phiên bản nhiều người chơi

Đã trả lời vào December 27, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.