Tại sao số điểm tối đa trong Pacman lại là 3333360 điểm?

Mình đọc trên Wikipedia thì thấy bảo rằng số điểm cao nhất mà người chơi có thể đạt được trong Pacman là 3333360 điểm, Những bàn chơi đạt được số điểm này được gọi là “Perfect game” và tới nay mới chỉ có 3 người chơi đạt được.

Có điều mình vẫn thắc mắc: TẠI SAO lại phải chính xác là 3333360 điểm? Có thể đó là do hạn chế kỹ thuật của trò chơi nhưng dù thế thì với mình con số này vẫn khá là khó hiểu.

Mình biết là Pacman có thể chơi qua 255 màn. Tuy nhiên đến màn 256 sẽ xảy ra lỗi kỹ thuật khiến người chơi không thể ăn chấm dot để hoàn thành màn chơi nữa.

Nhưng kể cả thế thì con số 3333360 có ngẫu nhiên quá không?

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra thì trước đây đã có bài báo viết về số điểm này rồi.

Từ level 1 đến level 255

Ăn chấm: Có tổng thể 240 chấm thường ở mỗi level, mỗi chấm là 10 điểm, tức là tổng 2400 điểm mỗi level. Ngoài ra thì ăn 4 chấm năng lượng sẽ được cộng thêm 200 điểm nữa.
⇒ 255 × 2600 = 663000

Ăn hoa quả: Ở mỗi level sẽ có một vật phẩm xuất hiện 2 lần chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy vào đó là loại quả gì và level mà bạn đang chơi thì sẽ được thưởng thêm lượng điểm khác nhau. Tính ra thì là như này:
⇒ 2 × (100 + 300 + 2 × 500 + 2 × 700 + 2 × 1000 + 2 × 2000 + 2 × 3000 + 244 × 5000) = 2459600

Ăn Ghosts: Ăn mỗi con ghost trong khoảng thời gian hiệu lực của 1 chấm năng lượng sẽ cho bạn thêm 200 điểm thưởng, số điểm thưởng này sẽ được nhân đôi dần đối với mỗi con ghost bạn ăn được sau đó (tức là nếu ăn được từ con thứ 2 đến con thứ 4 sẽ lần lượt được cộng 400, 800 và 1600 điểm).  Bạn có thể ăn ghost 4 lần trong một vòng, tuy nhiên trong level 17 và từ level 19 trở lên, bạn sẽ không còn có thể ăn ghost được nữa. Vậy tính lại sẽ ra:
⇒ 4 × 3000 × 17 = 204000

Khi cộng tổng các con số này lại, ta được kết quả là 3326600, chỉ chênh lệch có 6760 điểm so với số điểm cần có để đạt “Perfect Game”.

Level 256

Số điểm chênh lệch ở trên (6760 điểm) có thể đạt được ở level 256.

Screenshot of a normal Pac-Man level Screenshot of a glitched Pac-Man level

Nhìn ảnh trên có thể thấy là ở level 256, màn hình của Pacman bị lỗi và chỉ còn có một nửa so với các level khác, đồng nghĩa với việc bạn chỉ có thể ăn được 112 chấm thường và 2 chấm năng lượng, tổng là 1220 điểm.
Bạn cũng chỉ ăn hoa quả được một lần, nhận được 5000 điểm.
Sẽ có 9 chấm thường xuất hiện trở lại bên phía màn hình bị lỗi mỗi khi bạn chết. Có 5 mạng  thì bạn có thể ăn được những chấm này những 6 lần.
⇒ 6 × 90 = 540

Vậy, tính tổng lại tất cả ta có:

(663000 + 1220 + 540 (chấm)) + (2459600 + 5000 (hoa quả)) + (204000 (ghosts)) = 3333360

Để rõ hơn bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến level 256 ở video này: https://www.youtube.com/watch?v=NQBOKGQECHo 

Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.