Tại sao nút “evolve” (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Đã trả lời

Sau vài lần cập nhật, mình mới để ý là nút “evolve” thỉnh thoảng hiện hình ảnh của Pokemon tiếp theo sẽ tiến hóa thành thay vì chỉ hiện một cái bóng. Mình nghĩ là do mình đã bắt được Pokemon đã tiến hóa của Pokemon đó. Nhưng hình như không phải, vì một số Pokemon mình đã có được cũng chỉ có một cái bóng ở nút “evolve”.

Có ai biết tại sao một số Pokemon có hình trên nút “evolve” trong khi một số lại chỉ hiện lên cái bóng không?

Như ở hình dưới đây, mình đã bắt được vài em Ivysaur, nhưng chỉ có cái bóng, trong khi mới bắt được 1 em Bayleef thì đã có hình ảnh đầy đủ rồi

Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Bình luận
Chấp nhận

Có vẻ như những cái bóng này là do sự phân chia giới tính gần đây trên Pokedex. Nếu như bạn không có cả 2 giới tính của một Pokemon tiến hóa, biểu tượng tiến hóa của Pokemon đó sẽ chỉ là một cái bóng cho tới khi bạn có được cả 2 giới.

Trên thực tế, nếu nhìn vào Pokedex của mình, có vẻ như cái bóng còn do các Pokemon bạn chưa bắt/ tiến hóa được kể từ khi cập nhật. VD, mình có 2 Sandslash, nhưng cả 2 giới tính đều chỉ có hình một cái bóng”

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Nếu như giới tính không được đăng kí trên Pokedex của bạn thì sẽ chỉ có hình một cái bóng thôi. VD Dragonair đực cho thấy Dragonite, trong khi con cái chỉ có cái bóng.

Nếu bạn đang tim một con đực và đã tiến hóa một con đực thì nút tiến hóa sẽ có hình ảnh đầy đủ của Pokemon.

Nếu bạn đang tìm một con cái và không tiến hóa con cái thì vẫn chỉ có cái bóng trên nút tiến hóa thôi.

Và ngược lại nhé.

Như mình đây, mình có 2 đực, 1 cái Sandshrew và 50 Sandshrew candy, nên mình tiến hóa 1 con đực để xem có ảnh hưởng gì đến nút tiến hóa không. Dường như cho tới khi bạn tiến hóa một con sau khi cập nhật, nút tiến hóa sẽ hiển thị một cái bóng.

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Đã trả lời vào July 23, 2017
Bình luận

Bổ sung một chút là gần đây nút tiến hóa không còn hiển thị Pokemon đã tiến hóa nữa, nếu bạn đã tiến hóa một giới tính của Pokemon trước khi hình ảnh nút tiến hóa được giới thiệu

Hình dưới là ví dụ về Pokemon của mình

RE: Tại sao nút “evolve”  (tiến hóa) đôi khi chỉ hiện hình một cái bóng?

Đã trả lời vào July 30, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.