Tại sao gà lại đeo ống thông hơi?

Đã trả lời

Khi mới bắt đầu chơi HayDay, gà của tớ đeo ống thông hơi còn lợn thì đeo kính mát…

Tớ tìm thấy ảnh về gà đeo kính râm dưới đây:

Chicken with Snorkel

Sau đó thì nó đã được gỡ/thay đổi, và không còn thấy hiện tượng này trên đàn động vật nữa (cả bò, gà, lợn và cừu).

Tại sao lúc trước nó lại ở đó và bây giờ muốn nó tiếp tục như thế thì phải làm sao?

Bình luận
Chấp nhận

Theo Hay Day wikia thì sở dĩ bò gà lợn được đeo mấy phụ kiện đó là để tổ chức sinh nhật của HayDay:

On July 10, 2013 (and the following year), to celebrate Hay Day’s birthday, all animals were updated with new summer clothes and appearances. For the chicken, it’s updated appearance includes a blue snorkel mask. On Oct 16, 2013, the chickens had carved, smiling pumpkins attached to their bodies for Halloween.

 

Vào 10/7/2013 và các năm sau, để tổ chức sinh nhật của Hay Day, tất cả các con vật được cập nhật với trang phục và diện mạo mới của mùa hè. Với gà, chúng được đeo thêm mặt nạ dưỡng khí xanh da trời. Vào 16/10/2013, gà được hóa trang trong lốt bí ngô mặt cười cho ngày lễ Halloween.

Vì vậy nên bạn sẽ không thể tự ý mang lại ống thông hơi cho gà đâu.

Đã trả lời vào August 22, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.