Sự khác nhau giữa “Full controller support” và “Partial controller support? là gì”

Trong chế độ  ảnh lớn “Big Picture Mode” của Steam, các trò chơi được hiển thị với một nửa hoặc toàn bộ bộ điều khiển để biểu hiện tương ứng việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ bộ điều khiển.

Partial controller support

Tuy nhiên, nhiều trò chơi được kiệt kê là “hỗ trợ bộ điều khiển một phần” –  “partial controller support” mình đã chơi hàng giờ với tay cầm gamepad mà không cần sử dụng đến chuột hoặc bàn phím. Những game đó bao gồm:

  • Vessel
  • Prototype 1+2
  • Batman: Arkham Asylum and Arkham City
  • Beat Hazard
  • LA Noire
  • The Last Remnant
  • Bastion

Và còn nhiều game khác nữa. Vậy, chính xác thì một game hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bộ điều khiển có đặc điểm gì?

Bình luận
Chấp nhận

Trang  Big Picture Release Sale trên website của stean có câu trả lời đó.

Full Controller Support

Games with Full Controller Support will work without a mouse and keyboard on hand, from installation to play and beyond.

Partial Controller Support

Games with Partial Controller Support may require a keyboard and mouse from time to time, during installation or for limited interactions.

Hỗ trợ toàn bộ bộ điều khiển: Những game có hỗ trợ toàn bộ bộ điều khiển sẽ hoạt động mà không cần đến chuột hay bàn phím từ việc cài đặt đến việc chơi và hơn thế nữa.

Hỗ trợ một phần bộ điều khiển: các game này yêu cầu phải có chuột và bàn phím tùy thời gian, trong lúc cài đặt hoặc cho sự tương tác hạn chế.

Vậy, cơ bản là, sẽ có những game hỗ trợ toàn phần chỉ cần đến bộ điều khiển chứ không cần thêm thiết bị đầu vào gì khác, trong khi đó cũng có những game hỗ trợ một phần nhìn chung có thể sử dụng bộ điều khiển để chơi nhưng chắc chắn bạn sẽ cần bàn phím và/hoặc chuột để làm việc gì đó ở một thời điểm nhất định (có thể là chỉ cần nhấp vào chữ “OK” trên một cửa sổ để cài đặt DirectX  hoặc bật bộ điều khiển trong các lựa chọn cho lần sử dụng đầu tiên, hoặc có thể là nhấp vào “Play” ở mỗi lần khởi động…)

Đã trả lời vào August 28, 2016
Bình luận

Các trò chơi có tính năng chat bằng văn bản cũng hỗ trợ bộ điều khiển một phần (như là black ops 2 hay far cry 3), dùng từ “một phần” vì bạn còn cần dùng bàn phím để gõ chữ.

 
Đã trả lời vào August 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.