Số liệu ở trên debug screen của Minecraft để biểu thị cái gì?

Đã trả lời

Nếu đang chơi Minecraft mà nhấn F3 thì màn hình sẽ hiện ra như này. Một số số liệu như fps, x, y, z thì rõ ràng rồi nhưng mà mấy cái còn lại thì tớ không biết là để biểu thị cái gì. Ai biết thì trả lời giùm tớ nghen.

Số liệu ở trên debug screen của Minecraft để biểu thị cái gì?

Bình luận
Chấp nhận

Số liệu trên Debug: 

 • C là số lượng renderers đã load trên tổng toàn bộ lượng block trong map.
 • F là lượng renderers ngoài tầm nhìn của người chơi.
 • O là số lượng renderers biến mất mỗi khi nằm ngoài tầm nhìn của người chơi.
 • E (dòng trên) là lượng renderers bị skip (không có hình thù rõ ràng )
 • E (dòng dưới) số lượng thực thể được biểu diễn trên tổng số thực thể trong toàn map.
 • B là số lượng thực thể bị ẩn đi.
 • I là số thực thể bị xóa riêng lẻ (tức phần còn lại của B kết hợp với số hiệu của E)
 • P là lượng phân tử nhỏ hiện hành.
 • T: All chỉ tổng số lượng thực thể.
 • MultiplayerChunkCache là lượng chunk hiện đang được lưu vào bộ nhớ.
 • x và z là tọa độ của người chơi theo các chiều ngang
 • y (feet pos) là tọa độ chiều dọc của người chơi tính từ nơi người chơi đang đứng.
 • y (eyes pos) là tọa độ chiều dọc tính từ  điểm nhìn của người chơi (mắt của Steve cách mặt đất khoảng 1620 block)  
 • f là phương hướng mà Steve đang di chuyển về: 0 là phía Tây, 1 – phía Bắc, 2 – phía Đông, 3 – phía Nam.
 • lc  là độ cao của khối block cao nhất (trừ block không khí) trong chunk mà người chơi đang đứng.
 • b là tên gọi của quần thể nơi bạn đang đứng.
 • bl là độ sáng của block chỗ người chơi đang đứng (từ những block cung cấp ánh sáng như đuốc)
 • sl là độ sáng của mặt trời/mặt trăng trên block mà người chơi đang đứng (không phụ thuộc vào thời gian hiện tại của ngày)
 • rl là số bl và sl  ở mức lớn nhất.
 • ws là tốc độ đi bộ của người chơi.
 • fs là tốc độ bay của người chơi.
 • g  biểu thị việc chân bạn có đặt trên nền đất hay không (true tức là có, false là không)

Biểu đồ 

Biểu đồ cột thể hiện ngược tỷ lệ khung hình thay đổi theo thời gian ( VD: đỉnh càng nhọn thì tỷ lệ khung hình càng thấp). Phần màu xanh lá cây thì có tỷ lệ khung hình đạt mức thấp nhất là 60 FPS. 

Biểu đồ tròn thể hiện sự phân bố thời gian CPU phải load cho mỗi task để hiển thị từng khung hình trong Minecraft:  

 • [0] gốc (màu trắng) để kiểm tra độ ổn định –  thường luôn là 100%
 • [? – có lẽ là 1-]unspecified (xanh lục): lượng thời gian xử lý những công việc chưa được liệt kê.
 • [2] render (xanh lam): lượng thời gian cần để hiển thị world.
 • [3] tick (tím): thời gian để xử lý cách ghi giờ của game (nhịp tim)
 • [4] sound (vàng): thời gian dành cho âm thanh game.
 • [5] updatelights (màu hồng salmon) là lượng thời gian xử lý ánh sáng (thường là vào lúc bình minh hay chiều tà)

Nhấn phím từ 1-9 màn hình sẽ hiển thị rõ từng phần nhỏ của số liệu được thống kê trong biểu đồ (và cũng có thể nhấn để chuyển từ phần này sang phần khác nữa); nhấn 0 để trở về.

Ghi chú:

 • Nếu bạn chưa biết thì “chunk” là một mảng của world, cấu thành từ 16x128x16 block. 
 • Với nội dung được cung cấp trên RenderGlobal.java thì tớ nghĩ “renderẻrs” ở đây là chỉ “1 block”,
 • Theo hệ tọa độ của Minecraft thì X và Z là 2 trục hoành; trong khi đó thì Y là trục tung. Điều này có thể sẽ gây rắc rỗi cho những người chơi mà đã quen với các hệ tọa độ khác. 
Đã trả lời vào October 30, 2016
Bình luận

Bạn có thể xem video này để tham khảo về chức năng của những số liệu trong màn hình debug/menu F3

https://www.youtube.com/watch?v=KJXPg9XY750

Đã trả lời vào October 30, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.