sao em đã tải game vào kho rồi sau khi thoát ra vào lại thì mất phải tại lại rất tốn thời gian ạ

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.