Pokemon inventory đã đến giới hạn rồi mà vẫn bắt Pokemon thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Chắc các bác cũng biết là trong Pokemon Go, có 1 giới hạn số lượng Pokemon mà người chơi có thể có trong inventory (kho) cùng lúc. Giới hạn này có thể tăng lên nhờ việc mua thêm lưu trữ Pokemon với Pokecoin, nhưng mặc định ban đầu là 250.

Vậy nếu em vẫn bắt thêm Pokemon trong khi đã đến giới hạn thì sẽ ra sao hả các bac?

 

 

Đã hỏi vào September 23, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Trong phiên bản cập nhật mới của Pokémon Go, bất cứ khi nào Pokémon inventory đầy, mà bạn nhấn vào 1 Pokémon khác để bắt nó, thì bạn sẽ không bắt được. thay vào đó, sẽ có 1 popup hiện lên: “Your Pokémon Box is full. You can buy more space in the shop.” ( chỗ chứa Pokémon của bạn đã đầy. Bạn có thể mua thêm chỗ trống trong shop) kèm theo 2 tùy chọn là “OK” và “Go To Upgrades”.

RE: Pokemon inventory đã đến giới hạn rồi mà vẫn bắt Pokemon thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Do vậy, bạn sẽ không thể bắt thêm Pokémon vì nó sẽ trốn thoát được khi popup đó hiện ra.

Còn về vấn đề ấp trứng thì mình nghĩ khi đến giới hạn, trứng sẽ không nở đâu, cho tới khi bạn mua thêm được chỗ trống  .

Đã trả lời vào September 23, 2016

Trứng vẫn nở bình thường bác ơi, quả nào chưa nở thì sẽ tính vào tổng số Pokemon của bác thui.

vào September 23, 2016.
Bình luận

Giống như lúc bạn hết Pokeballs ấy, game sẽ cảnh báo là bạn không thể bắt thêm Pokemon vì đã tới giới hạn số Pokemon mà bạn có thể có rồi. Đây là ảnh khi mình đạt giới hạn trong phiên bản 0.33.0 nè:

RE: Pokemon inventory đã đến giới hạn rồi mà vẫn bắt Pokemon thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Đã trả lời vào September 23, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.