P.E.K.K.A là viết tắt của từ gì?

Đã trả lời

Cái tên của quân P.E.K.K.A (hay mini P.E.K.K.A) – loại quân có sức công phá khủng khiếp trong Clash of Clans- có nghĩa là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Theo wiki:

Những chữ cái trong “P.E.K.K.A” không đặc biệt biểu thị cho thứ gì cả. Hãng game Supercell đã tổ chức một cuộc thi trên trang Facebook cá nhân của họ vào ngày 22 tháng 8 năm 2012 với nội dung là tìm ra full name tuyệt nhất cho P.E.K.K.A của họ (người chiến thắng sẽ là người có bình luận nhiều like nhất). Kết quả cuối cùng, cái tên tuyệt nhất mà người chơi đặt cho P.E.K.K.A là “Perfect Enraged Knight Killer of Assassins”.

Đã trả lời vào August 6, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.