Những cái tên màu đỏ có ý nghĩa gì?

Đã trả lời

Những cái tên màu đỏ có ý nghĩa gì? Mình từng chơi hoàn toàn bình thường với một ông, tên ông ấy không hiểu sao lại màu đỏ. Như thế nghĩa là lão hack hay gì à?

Don't mind my score

Lão là đứa có tên trên cùng đó.

Đã hỏi vào September 2, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Những cái tên màu đỏ là những người chơi được đánh dấu là một mục tiêu. Trong Operation Bloodhound có 2 nhiệm vụ làm cái này, một là  Sergei cái còn lại là Jackson. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên (con người điều khiển) một người chơi trong một đội thích hợp và thiết lập tên của họ đến Sergei/Jackson và tiếp tục chọn một người chơi mới mỗi lần họ chết cho đến khi tất cả người chơi trong đội khác, những người cần thử thách, giết chết anh ta.

Nếu bạn không có  Operation Bloodhound hoặc hiện tại bạn không đang chơi nhiệm vụ đó ,việc thay đổi tên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chơi game.

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.