Nhận được cùng một lượng XP khi tiến hóa hoặc khi bắt Pokémon?

Nếu tui tiến hóa 1 Pokémon và nó biến thành 1 Pokémon không đăng kí trong Pokédex của tui, thì tui có nhận được lượng XP, candy, stardust giống như khi bắt 1 Pokémon trong tự nhiên không?

Đã hỏi vào September 15, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Nếu pokemon không ở trong pokedex của bạn, bạn sẽ nhận được thêm 500xp, giống như khi bắt pokemon, nhưng bắt pokemon sẽ được 3 candy và 100 stardust trong khi tiến hóa chỉ nhận được 1 candy thôi.

Đã trả lời vào September 15, 2016

Lưu ý là bạn sẽ chỉ nhận được duy nhất 1 candy khi tiến hóa thôi

vào September 15, 2016.
Bình luận

Tiến hóa Pokemon sẽ nhận được:

  • 500 xp
  • 1 candy
  • Pokemon tiến hóa

Bắt Pokemon sẽ được:

  • 100 xp
  • 100 stardust
  • 3 candies
  • Xp tặng thêm dựa vào cú ném
  • Pokemon bắt được

Với cả 2 trường hợp, bạn sẽ nhận được thêm 500 xp nếu Pokemon đó chưa có trong Pokedex của bạn.

Do vậy, tiến hóa và bắt Pokemon sẽ không nhận được những thứ giống nhau, như mình kể trên đó.

 

Đã trả lời vào September 15, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.