Nếu như Golmite và Lava Pup còn sống thì Golem và Lava Hound có về Clan Castle được không?

Đã trả lời

Mình thấy quân của clan castle nếu như còn sống sau một trận chiến thì chúng sẽ trở về với full máu. Vậy thế quân Golemite và Lava Pup thì thế nào, có được tính như một con Golem hay Lava Hound còn sống sót không?

Bình luận
Chấp nhận

Theo wiki:

Nếu như bạn có một con Golem trong Clan Castle, trong khi giao chiến nó mà phân ra làm hai Golemite thì khi trở về nó sẽ biến trở lại làm 1 Golem (với điều kiện là phải có ít nhất một con Golemite còn sống sót).

Còn Lava Pup thì tớ không thấy có nguồn nào nhắc đến cả nhưng chắc cũng tương tự như Golemite thôi.

Đã trả lời vào August 8, 2016
Bình luận

Không biết là vụ này có gì thay đổi trong bản update mới không nhưng có một lần tui bị tấn công, trong clan castle của tui có một con Golem. Đến cuối trận chiến nó vẫn còn sống sót nhưng đã bị biến thành dạng golemite, và không, nó KHÔNG trở về clan castle.

Tui không chắc đây có tính là 1 bằng chứng hay không nhưng khi thấy vụ này thì tui đã chụp lại màn hình ngay lập tức.

Ở ảnh 1, Golem nằm trên archer:

RE: Nếu như Golmite và Lava Pup còn sống thì Golem và Lava Hound có về Clan Castle được không?

Lúc trở về làng thì tui thấy cc của tui trống không:

RE: Nếu như Golmite và Lava Pup còn sống thì Golem và Lava Hound có về Clan Castle được không?

Đã trả lời vào August 8, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.