Mua lại áo chống đạn khi nào là tốt nhất?

Khi nào mình nên mua áo chống đạn Kevlar trong CS:GO? Mình có thói quen xấu là hay mua lại áp chống đạn ngay và luôn mỗi vòng trong suốt trận và thói quen này khiến mình hết tiền rất nhanh.

Vậy khi nào là an toàn để mua lại áo chống đạn?

Đã hỏi vào September 2, 2016 Tổng hợp.

Hiệp nào bạn cũng mua lại áo chống đạn thì nghe như kiểu là nó đang cứu mạng bạn

vào September 2, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Áo chống đạn, miễn là bạn có nó, sẽ có mức giảm tương tự bất kể bao nhiêu cái. Ví dụ 50 áo giáp làm giảm sát thương do đạn y hệt như 100 cái. Bạn cần phải mua lại khi và chỉ khi giáp của bạn tụt xuống 0 trong hiệp đấu (được khoảng 2-3 viên đạn) bởi vì 0 giáp sẽ không giảm được sát thương do đạn. Tốt nhất là khoảng 40 thì bạn nên mua lại. 

 

Nguồn:

 

 

 

 

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.