Một Pokémon ở một địa điểm trong bao lâu?

Nếu 1 người bạn của mình gặp 1 Pokémon tại 1 địa điểm  nó dường như không đi mất. Vậy liệu mình cũng có thể bắt Pokémon đó không?

Vấn đề mình muốn hỏi là Pokémon đó sẽ ở đấy trong bao lâu? Liệu mình có hi vọng tìm được nó ở đó vài tiếng đồng hồ sau, thậm chí là 1 ngày sau?

Bình luận
Chấp nhận

Pokemon không “di chuyển” trong  GO. Một khi nó xuất hiện ở 1 vị trí, nó có xu hướng ở lại đó cho tới khi biến mất.

Pokemon thường sẽ biến mất sau 15 phút tại 1 vị trí,với 1 số gía trị ngoại lai nhỏ

Đã trả lời vào July 19, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.