Lượng loot bị mất khi nâng cấp townhall?

Đã trả lời

Lượng loot bị mất khi nâng cấp townhall?

Mình đang định nâng cấp townhall lên level 10 nhưng cảm thấy quá chán vụ nâng cấp tường. Khi tìm kiếm thông tin về việc nâng cấp townhall, mình thấy nó có nói rằng nâng cấp townhall sẽ khiến loot nhận được ít hơn so với trước, nhưng có ai biết thấp hơn bao nhiêu không? vì nếu ảnh hưởng của việc giảm loot sau khi nâng cấp townhall ít thì mình sẽ nâng cấp luôn.

Đã hỏi vào October 29, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Theo như mình biết thì:

Sự khác biệt của townhall – phần trăm loot có sẵn

Cùng hoặc level cao hơn – 100%

Thấp hơn 1 level – 80%

Thấp hơn 2 level – 50%

Thấp hơn 3 level – 25&

Sự khác biệt ở level TH của bạn và của họ, do đó nếu level TH của bạn cao hơn thì bạn sẽ bị phạt

Đã trả lời vào October 29, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.