Lò ấp trứng dùng vô hạn và hữu hạn?

Liệu có lợi thế  nào khi ấp trứng với các lò ấp trứng dùng vô hạn, lò ấp trứng hữu hạn không? Liệu các giá trị CP hoặc độ hiếm có của các pokemon nở  ra có bị ảnh hưởng bởi lọai lò ấp được sử dụng không hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Chẳng có gì khác khi ấp trứng trong các lò đấy cả.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận được nhiều nhất lợi ích incubator tạm thời, mình khuyên bạn nên cố gắng chỉ nở 10km hoặc 5km egg ở những incubator tạm thời. Việc làm này sẽ cho phép bạn ấp nhiều trứng hơn tại một thời điểm

Đã trả lời vào August 6, 2016
Bình luận

Không đâu bạn ơi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các kết quả khác nhau khi sử dụng máy ấp trứng khác nhau cả

Đã trả lời vào August 6, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.