Liệu mình có thể gặp lại 1 Pokemon đã chạy thoát không?

Mình đã cố bắt 1 Pokemon ở level cao nhưng nó đã chạy mất. liệu có thể gặp lại pokemon đó ở cùng địa điểm đó không?

Nếu có, mình phải chờ bao lâu thì mới có thể gặp lại pokemon đó lần nữa?

Bình luận
Chấp nhận

Không được đâu bạn ơi, nếu 1 Pokemon chạy thoát được thì bạn sẽ không thể tìm lại Pokemon đó với tài khoản của bạn. tuy nhiên, bạn có thể tìm được 1 em khác cùng loại, nhưng không biết thời gian và địa điểm.

Tuy vậy, nếu bạn chạy thoát khỏi 1 cuộc chiến, bạn sẽ thấy Pokemon lần nữa ngay tại nơi bạn tìm thấy nó ( trừ khi đã hết thời gian xuất hiện)

Đã trả lời vào August 21, 2016

Bạn lưu ý rằng ‘ chạy thoát’ đôi khi bao gồm cả trường hợp bạn ném  1 quả Pokeball, hệ thống bị lỗi và bạn phải load lại nhé. nếu pokemon không có trong phần journal của bạn thì bạn có thể gặp lại nó lần nữa

vào August 21, 2016.

Với giả sử nó không xuất hiện trong khoảng thời gian đó, 1 khả năng có thể xảy ra phụ thuộc vào thời gian load lại game

vào August 21, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.