Level cao nhất của người chơi trong Pokemon GO?

Có level tối đa của người chơi trong Pokemon GO không hả các bác?

Hồi trước em từng chơi Ingress thì thấy level cao nhất ban đầu là 8 ( sau đó là 16). Các bác cho em hỏi Pokemon GO có giống như Ingress không vậy?

Đã hỏi vào September 28, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

 

Theo như dữ liệu game, thì level max sẽ là 40.

Dưới đây là danh sách level hiện tại trong game

Lv: XP cần thiết

--:-----------
2 : 1000
3 : 2000
4 : 3000
5 : 4000
6 : 5000
7 : 6000
8 : 7000
9 : 8000
10: 9000
11: 10000
12: 10000
13: 10000
14: 10000
15: 15000
16: 20000
17: 20000
18: 20000
19: 25000
20: 25000
21: 50000
22: 75000
23: 100000
24: 125000
25: 150000
26: 175000
27: 200000
28: 250000
29: 300000
30: 350000
31: 500000
32: 500000
33: 750000
34: 1000000
35: 1250000
36: 1500000
37: 2000000
38: 2500000
39: 3000000
40: 5000000
Đã trả lời vào September 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.