Lệnh cấm thi đấu đối kháng có “ân xá” cho người chơi không?

Trong CSGO em bị đá khỏi phòng vì gây quá nhiều sát thương cho đồng đội. Sau đó em bị cấm đấu đối kháng 30 phút. Em biết là sau lệnh cấm 30 phút, sẽ đến cấm 2 tiếng, rồi 24 giờ, rồi 7 ngày.

Vậy, sau khi bị cấm 30 phút, nếu em không nhận thêm một lệnh cấm nào nữa trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó em lại nhận một lệnh cấm khác thì lệnh cấm này sẽ là án phạt dài hơn hay là “án tích” của em đã được xóa?

Bình luận
Chấp nhận

Mình tin là sau 7 ngày thì bạn sẽ được ân xá, mặc dù có thể mình sai. Việc lưu lại tiền sử của lệnh cấm trong các máy chủ đấu đối kháng rồi cuối cùng xóa các án tích này đi là hợp lý. Theo kinh nghiệm của mình (với các đồng đội hết lần này đến lần khác rơi vào họng súng của mình :D) thì mình đã được xóa khỏi hồ sơ cấm của máy chủ.

Thông tin chi tiết thêm được mình post ở bên dưới. Cơ chế cấm này cũng áp dụng đối với mọi dạng cấm, bao gồm các lỗi gian lận, giết đồng đội, lỗi gây sát thương cho đồng đội và lỗi rời trận sớm tất cả đều bị điều khiển bởi cơ chế này

Nếu bỏ trận thì sao?

Nếu bạn bỏ một trận thì sẽ không được chơi đối kháng cơ bản Classic Competitive trong một khoảng thời gian nhất định. Lần bỏ đầu tiên lệnh cấm có thời hạn sẽ là 30 phút, lần 2 là 2 giờ, lần 3 24 giờ và cuối cùng là 1 tuần. Nếu trong một tuần bạn “giữ mình”, không bỏ tiếp trận nào nữa thì mức độ hình phạt của bạn sẽ giảm một cấp ví dụ, từ 24h xuống còn 2h)

Thông tin được lấy từ đây và được xác nhận lại từ cộng đồng người chơi

Các thông tin phía trên là cho các máy chủ chính thức của Valve, các máy chủ cộng đồng không phải là một phần của Valve và có các nguyên tắc riêng của họ. Nếu bạn muốn tìm làm thế nào để “xóa án tích” trên máy chủ surf map và tương tự thì mình e rằng bạn đã đến nhầm chỗ rồi.

Đã trả lời vào August 27, 2016
Bình luận

Nếu bạn nhận lệnh cấm 30 phút và trong một tuần sau bạn không nhận thêm lệnh cấm nào thì lần bị cấm tiếp theo của bạn sẽ vẫn chỉ là 30 phút (cho tất cả các loại cấm), nhưng bạn cũng vẫn có thể bị lên mức phạt cao hơn. Nếu bạn nhận 15 lệnh cấm 7 ngày nối tiếp nhau thì bạn sẽ phải đợi đủ 15 tuần để hết bị cấm.

Đã trả lời vào August 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.