Làm thế nào để thay đổi tên nhân vật trong game?

Tên nhân vật trong game hoàn toàn bị gắn với tên trong hồ sơ Steam, hay em có thể đặt tên trong game một cách độc lập?

Trong CS: Source ngày trước em thay đổi được tên trực tiếp từ bộ điều khiển, với lệnh “name”.

Lý tưởng nhất là tên nhân vật trong game với tên trên hồ sơ steam hoàn toàn tách biệt nhau vì việc thay đổi cái này chắc sẽ khiến bạn bè trên danh sách bạn của em có chút bối rối.

Bình luận
Chấp nhận

Tên bạn trong CS:GO gắn với tên hiển thị trên Steam. Cái này có thể thay đổi được. Chủ đề này đã được thảo luận ở đây, với nội dung sẽ hướng dẫn nhiều cách khác nhau để thực hiện thao tác đổi tên.

Để đổi tên trong Steam, nhấp chuột trên mũi tên nhỏ cạnh tên bạn trong danh sách bạn bè Steam và chọn  “Change Profile Name” từ phía dưới cùng của menu hiện lên:

enter image description here

Sau đó cửa sổ cài đặt tài khoản sẽ hiện ra, và bạn có thể thay đổi được tên rồi. Như bạn nói đó, thao tác này sẽ thay đổi tên của bạn khi hiển thị trước các bạn bè trong Steam, cũng như trong bất cứ game Steam nào hỗ trợ nó.

Đã trả lời vào August 26, 2016
Bình luận
  1.  Tìm trong thư mục trò chơi của bạn tập tin REV.ini trong cùng nơi có csgo.exe
  2. Sửa tập tin đó, tìm dòng player name= và viết tên bạn sau dấu bằng. Lưu lại và hoàn tất

P.S: Nếu làm thế này vẫn chưa đổi được tên, tìm tập tin config.cfg trong game –  sau đó tìm và viết tên “cs.i4vn.com” -> tên “*” *= bất cứ tên nào bạn muốn. Lưu lại và chơi game

Đã trả lời vào August 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.