Làm thế nào để tắt tiếng các người chơi khác?

Trong phiên bản Beta hiện tại, mình không thể nào tìm được cách tắt tiếng những người chơi phiền phức sử dụng bộ giao tiếp bằng giọng nói trong game.

Trong các phiên bản trước của CS (Source),bạn có thể làm hiển thị một danh sách người chơi bằng cách nhấn vào Escape, sau đó chọn người chơi đó và bấm nút Mute player. tuy nhiên, giờ mình không thể tìm được nút này trong phiên bản hiện tại.

Có phải mình chưa tìm ra một menu nào đó không, hay chỉ đơn giản là nó không tồn tại?

Bình luận
Chấp nhận

Cách làm như sau:

  1. Bật bảng điểm.
  2. Bấm chuột phải để bật con trỏ chuột
  3. Nhấp chuột trái vào người chơi bạn muốn tắt tiếng trong bảng điểm.
  4. Chọn “Block Communication”
Đã trả lời vào August 25, 2016
Bình luận

Giữ TAB cho đến khi hiển thị danh sách người chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển lên/xuống trong danh sách đến người chơi bạn muốn tắt tiếng. Bấm phím ENTER để làm xuất hiện một hộp thoại của người chơi được chọn. Bạn có thể tắt tiếng, khen ngợi hoặc báo cáo người chơi này.

Ngay sau khi yêu cầu tắt tiếng một người chơi, biểu tượng của người chơi đó trên danh sách sẽ là một biểu tượng bị tắt tiếng nhỏ, như trong bức tranh này:

enter image description here

Đã trả lời vào August 25, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.