Làm thế nào để nhận được candy?

Đã trả lời

Mình nhận được 3 candy khi bắt 1 Pokemon mới trong lần đầu tiên.

Có bạn nào có thể chia sẻ các cách khác để nhận được candy không?

Bình luận
Chấp nhận

Mỗi khi bạn bắt được 1 Pokémon từ cùng cây tiến hóa ( VD: Pidgey, Pidgeotto và Pidgeot), bạn sẽ nhận được 3 candy, dán nhãn là candy tiến hóa cơ bản ( VD ‘Pidgey Candy’). Bạn có thể tăng candy 1 cách nhanh chóng nhờ cách này.

Bạn cũng có thể nhận được thêm candy bằng cách tiến hóa, hoặc chuyển hóa Pokémon thành Professor Willow ( 1 candy/ lần chuyển hóa). Lưu ý là việc chuyển hóa này sẽ khiến Pokémon đó bị loại khỏi bộ sưu tập của bạn vĩnh viễn.

Cách khác để có được candy là ấp trứng Pokémon. Cách này giống với bắt Pokémon, ngoài việc không thể biết chính xác sẽ nở ra Pokémon gì, nhưng sẽ được nhận thưởng nhiều candy. Mình không biết chính xác bạn sẽ nhận được bao nhiêu, nhưng sẽ là lên tới 5 candy cho mỗi lân ấp Pokémon

Đã trả lời vào October 8, 2016
Bình luận

Nếu bạn chuyển hóa 1 pokemon thành professor willow, bạn có thể nhận được 1 candy nhờ chuyển hóa pokemon đó

Đã trả lời vào October 8, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.