Làm thế nào để kiểm tra xem một máy chủ đã ở trên CS:GO hay chưa?

Mình đang cố tạo một máy chủ dùng riêng. Mình có thể tham gia vào nhưng mình muốn biết liệu nó đã trực tuyến để bạn bè mình có thể vào hay chưa? Có công cụ nào cho cái này không?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể sử dụng http://www.canyouseeme.org/

Chỉ cần nhập cổng, 27015, và website sẽ thử kết nối đến máy chủ của bạn để xem liệu cổng đã mở hay còn đóng bằng ISP của bạn, chuyển tiếp (nếu bạn ở sau một router) và chấp nhận các kết nối.

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Bạn nên dùng:

http://api.steampowered.com/ISteamApps/GetServersAtAddress/v0001?addr=<your ip here>&format=xml

 

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.