Làm thế nào để hồi phục trong Pokemon GO?

Có cách nào khác ngoài dùng Potion không hả các bác? Liệu Pokemon có hồi phục sức khỏe theo thời gian không?

Bình luận
Chấp nhận

Chủ top ơi, Pokemon chỉ khôi phục lại sức khỏe thông qua việc sử dụng Potions với các loại khác nhau và Revive thôi.

Không có cách nào để hồi phục tự nhiên trong trò chơi cả.

Đã trả lời vào August 6, 2016
Bình luận

Theo em thấy thì rõ ràng là việc tiến hóa giúp Pokemon hồi phục. Mặc dù nó làm tăng sức khỏe hiện tại bằng với lượng để Pokemon đạt được sức khỏe tốt nhất nhưng nó không làm tăng sức mạnh của Pokemon

Đã trả lời vào August 6, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.